Gimnazjum w Sitnie

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Gimnazjum w Sitnie

Gimnazjum w Sitnie

Dnia 1 września 1999 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego i oddanie do użytku budynku
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Sitnie. Budowa tego pięknego obiektu trwała 7 lat i stanowi dowód
owocnej współpracy Władz Gminy i Społeczności Lokalnej. W roku 2002 Gimnazjum przyjęło imię
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dnia 24 maja 2006 r. Wójt Gminy Sitno pan Kajetan Protas
przekazał dyrektorom szkół podstawowej i gimnazjum w użytkowanie sale i obiekty sportowe. Stworzono
wspaniałe warunki do rozwoju edukacyjnego i sportowego młodzieży

W roku szkolnym 2007/2008 w Gimnazjum w Sitnie uczyło się 205 uczniów, zatrudnionych było 21
nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Stale najważniejszym zadaniem szkoły jest osiąganie najlepszej
jakości w kształceniu i wychowaniu młodzie¿y uczeszczajacej do Gimnazjum. Uczniowie dobrze radza
sobie w życiu ; zdobywaja wymarzone zawody , chetnie podejmuja nauke w szkołach
ponadgimnazjalnych i na studiach (a znaczna grupa podejmuje nauke na studiach w uczelniach
panstwowych, gdzie trudno sie dostac).

Rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, kształcenie postaw patriotycznych, rozwijanie
odpowiedzialnosci za siebie i innych, przygotowanie do nauki w szkole ponadgimnazjalnej -to najważniejsze
zadania przyjęte do realizacji w Gimnazjum.

Dzieki pracy w życzliwej atmosferze młody człowiek może tu realizowac siebie. Nauczyciele są mili,
można sie do nich zwracac z pytaniami i watpliwosciami .Każdy uczen ma możliwosc odnalezienia
atrakcyjnych dla siebie zajec pozalekcyjnych. Znajac srodowisko lokalne i potrzeby uczniów, nauczyciele
zaplanowali szeroka gamę działan umożliwiajacych jak najszerszej grupie młodzieży dostep do różnych
form aktywnosci. Stworzono warunki do indywidualnego rozwoju utalentowanych dzieci np. w zakresie
szeroko pojetej edukacji artystycznej i animacji muzycznej. Odbywaja sie warsztaty wokalne. Dodatkowo
szkoła zapewnia gimnazjalistom opieke w swietlicy i pomoc pedagoga.

Szkoła odnosi sukcesy na poziomie edukacyjnym, artystycznym i w rywalizacji sportowej. W Gimnazjum
preżnie działa chór szkolny „Konsonasa”, który wielokrotnie zajmował czołowe miejsca w
zmaganiach konkursowych np. w Regionalnym Konkursie Twórczosci. Na uwage zasługuja także liczne
sukcesy sportowe. Wielokrotnie sportowcy zdobywali awans na Wojewódzkie Indywidualne Mistrzostwa
Młodzików LA, brali udział w Wojewódzkim Turnieju Tenisa stołowego. Podsumowanie osiagniec
gimnazjalistów dokonywane jest każdego roku podczas „Wieczoru Talentów”.

Gimnazjum bierze udział w akcjach charytatywnych, stale współpracuje ze szkołami i instytucjami Gminy
Sitno, wspólnie z rodzicami uczniów organizuje uroczystosci i imprezy z udziałem srodowiska lokalnego,
pozyskuje sponsorów.

Pobyt w gimnazjum pozostawia wiele pozytywnych wrażen. Przede wszystkim dzieki pomocy nauczycieli,
zdobywanie wiedzy przychodzi z łatwoscia i przyjemnoscia. Pozytywne i profesjonalne podejscie
nauczycieli do uczniów, ich pomoc, porady moga przyczynic sie do prawidłowego kształtowania
pozytywne i profesjonalne podejscie nauczycieli do uczniów, ich pomoc, porady moga przyczynic sie do
prawidłowego kształtowania młodych osobowosci i zdobywania sukcesów w szkołach
ponadgimnazjalnych.