Gimnazjum w Sitnie

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Gimnazjum w Sitnie

Grono pedagogiczne

Pan Dariusz Bryk - Dyrektor Szkoły


Pani Joanna Katarzyna Praczuk - nauczyciel chemii i matematyki


Pani Luiza Leśniak - nauczyciel fizyki i informatyki


Pani Urszula Semczuk - nauczyciel wychowania fizycznego


Pani Dorota Smoląg - nauczyciel wychowania fizycznego


Pani Alicja Tarnowska - nauczyciel biologii i geografii


Pani Elżbieta Cieślak - nauczyciel j. polskiego


Pani Monika Stąsiek - nauczyciel j. angielskiego


Pani Marta Wierzchowska - katechetka i nauczyciel wiedzy o społeczeństwie


Pani Jolanta Polska - nauczyciel techniki, plastyki i muzyki


Pani Agata Naklicka - nauczyciel j. rosyjskiego


Pani Katarzyna Barwińska - nauczyciel j. polskiego


Pani Joanna Borecka - nauczyciel j.angielskiego


Pani Alicja Monastyrska - pedagog szkolny


Pani Jadwiga Ważna - nauczyciel matematyki


Pani Teresa Chodacka - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie


Pani Anna Kamińska - nauczyciel historii


Pan Szczepan Jabłoński - nauczyciel historii