Gimnazjum w Sitnie

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Gimnazjum w Sitnie

Praca szkoły

8.00 - 8.45 - pierwsza godzina lekcyjna

8.45 - 8.55 - przerwa pomiędzy lekcjami

8.55 - 9.40 - druga godzina lekcyjna

9.40 - 9.50 - przerwa pomiędzy lekcjami

9.50 - 10.35 - trzecia godzina lekcyjna

10.35 - 10.50 - przerwa pomiędzy lekcjami

10.50 - 11.35 - czwarta godzina lekcyjna

11.35 - 11.45 - przerwa pomiędzy lekcjami

11.45 - 12.30 - piąta godzina lekcyjna

12.30 - 12.40 - przerwa pomiędzy lekcjami

12.40 - 13.25 - szósta godzina lekcyjna

13.25 - 13.30 - przerwa pomiędzy lekcjami

13.30 - 14.15 - siódma godzina lekcyjna

14.15 - 14.20 - przerwa pomiędzy lekcjami

14.20 - 15.05 - ósma godzina lekcyjna


Sekretariat Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest czynny w godzinach 8.00 – 15.00.